A kategorija

Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.


A2 kategorija

Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.


AM kategorija

Mopedai ir lengvieji keturračiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų


Vairavimo praktikos mokymai pradedami, pristačius medicininę pažymą ir susipažinus su teorine medžiaga. Mokymo programos „eksternas“ mokiniai vairuoti aikštelėje ir gatvėse pradeda po to, kai eksternu išlaiko vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“.

A kategorijos motociklų vairavimo praktikos pamokas mūsų mokykloje veda patyręs vairavimo instruktorius Arvydas Petrauskas. Mokymai paprastai pradeda vairavimo aikštelėje. Kai mokinys būna pasirengęs dalyvauti eisme, išvažiuojama į gatves. Instruktorius automobiliu važiuoja mokiniui iš paskos ir nurodymus perduoda radijo ryšiu – taip užtikrinamas saugumas ir geresni mokymo rezultatai.

A kategorijos mokiniai mūsų mokykloje praktikuojasi motociklu „Yamaha XJ6“. Toks pats modelis naudojamas ir „Regitroje“, todėl egzamino metu būsite pripratęs prie motociklo ir jausitės tvirčiau.


A, A1, A2 kat. Regitros praktinio egzamino tvarka aikštelėje

PAGRINDINIAI A KATEGORIJOS PRAKTINIO EGZAMINO MANEVRAI:

Važiavimas siaura juosta lėtai einančio pėsčiojo greičiu. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ženklinimo linijomis ir (arba) 1,5 m aukščio gairelėmis žymima juosta, kurios ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m.

Važiavimas aštuoniuke, kurios išorinių apskritimų skersmuo – 8 m, vidinių – 6 m.

Važiavimas gyvatėle tarp trijų vienoje tiesėje išdėstytų gairelių. Atstumas tarp gretimų gairelių egzaminuojant A1 kategorijos transporto priemone – 6 m; A kategorijos – 8 m;

Įsibėgėjimas 30–40 km/h greičiu ir sustojimas tiksliai nurodytoje vietoje (prie STOP linijos). Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje.

Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti aikštelėje žymimos stačiu kampu susikertančios juostos, kurių plotis – 3,5 m, ilgis nuo sankirtos – ne mažesnis kaip 6 m, posūkio vidinis spindulys – 2 m;


EGZAMINO APRAŠAS

2. Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

2.1. valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje. Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:

1 pav. 2.1 punkte aprašytas manevras

2.2. važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

2 pav. 2.2 punkte aprašytas manevras

2.3. važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:

3 pav. 2.3 punkte aprašytas manevras

2.4. važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 m; greitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį.

4 pav. 2.4 punkte aprašytas manevras

5 pav. 2.5 punkte aprašytas manevras

6 pav. 2.6 punkte aprašytas manevras

7 pav. 2.7 punkte aprašytas manevras

Specialieji A kategorijos egzaminų manevrai