A, A1, A2, AM Kategorijos

A kategorija

Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.

A1 KATEGORIJOS KURSAI TURINT B KATEGORIJA

Vairuotojams, turintiems B kategorijos vairuotojo pažymėjimą vykdome mokymus įgyti teisę vairuoti A1 kategoriją atitinkančius lengvuosius motociklus. B kategoriją praplėsti galite jeigu:

 • esate 24 metų amžiaus;
 • turite bent 2 metų B kategorijos vairavimo patirtį;
 • pabaigsite 6 val. praktinio vairavimo mokymus vairavimo mokykloje.

Pamokos paprastai vykdomos kompleksiškai t.y. dalis laiko skiriama įgūdžių tobulinimui aikštelėje, kita dalis – gatvėje, tačiau atsižvelgiame į Jūsų individualius poreikius.
Ilgametę patirtį turintys, kantrūs, profesionalūs ir nuolatos dalyvaujantys motoklubų veikloje instruktoriai pasiruošę Jus išmokyti vairuoti saugiai, ekonomiškai ir nepažeidžiant kelių eismo taisyklių.

Baigus mokymus reikės kreiptis į VĮ „Regitra“ padalinį dėl teisės vairuoti A1 kategorijos transporto priemones suteikimo ir naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimo.

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO KEITIMAS

Naujai išduotame vairuotojo pažymėjime prie B kategorijos bus įrašytas kodas 100, reiškiantis, jog leidžiama vairuoti A1 kategoriją atitinkančias transporto priemones tik LR teritorijoje.

* Atkreipiame dėmesį, kad norint vairuoti lengvuosius motociklus ir užsienyje, tuomet teisę vairuoti reikės įgyti įprasta tvarka, t. y. pabaigti pilnus A1 kategorijos mokymus vairavimo mokykloje bei išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus VĮ Regitra.

Mokymo trukmė – 2 dienos

A1 kategorijos motociklas Yamaha MS 125, 2020 metų

Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

Mopedai ir lengvieji keturračiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų

Vairavimo praktikos mokymai pradedami, pristačius medicininę pažymą ir susipažinus su teorine medžiaga. Mokymo programos „eksternas“ mokiniai vairuoti aikštelėje ir gatvėse pradeda po to, kai eksternu išlaiko vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“.

A kategorijos motociklų vairavimo praktikos pamokas mūsų mokykloje veda patyręs vairavimo instruktorius Arvydas Petrauskas. Mokymai paprastai pradeda vairavimo aikštelėje. Kai mokinys būna pasirengęs dalyvauti eisme, išvažiuojama į gatves. Instruktorius automobiliu važiuoja mokiniui iš paskos ir nurodymus perduoda radijo ryšiu – taip užtikrinamas saugumas ir geresni mokymo rezultatai.

A kategorijos mokiniai mūsų mokykloje praktikuojasi motociklu „Yamaha XJ6“. Toks pats modelis naudojamas ir „Regitroje“, todėl egzamino metu būsite pripratęs prie motociklo ir jausitės tvirčiau.

REGITROS PRAKTINIO EGZAMINO
TVARKA AIKŠTELĖJE

Važiavimas siaura juosta lėtai einančio pėsčiojo greičiu. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ženklinimo linijomis ir (arba) 1,5 m aukščio gairelėmis žymima juosta, kurios ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m.

Važiavimas aštuoniuke, kurios išorinių apskritimų skersmuo – 8 m, vidinių – 6 m.

Važiavimas gyvatėle tarp trijų vienoje tiesėje išdėstytų gairelių. Atstumas tarp gretimų gairelių egzaminuojant A1 kategorijos transporto priemone – 6 m; A kategorijos – 8 m;

Įsibėgėjimas 30–40 km/h greičiu ir sustojimas tiksliai nurodytoje vietoje (prie STOP linijos). Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje.

Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti aikštelėje žymimos stačiu kampu susikertančios juostos, kurių plotis – 3,5 m, ilgis nuo sankirtos – ne mažesnis kaip 6 m, posūkio vidinis spindulys – 2 m;

2. Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

2.1. valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje. Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:

 • 2.1.1. stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
 • 2.1.2. įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
 • 2.1.3. pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
 • 2.1.4. išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę nustumti į priekį dar 10 m;

1 pav. 2.1 punkte aprašytas manevras

2.2. važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

2 pav. 2.2 punkte aprašytas manevras

2.3. važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:

 • 2.3.1. pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
 • 2.3.2. važiuoja išilgai stačiakampio ir suka į kairę;
 • 2.3.3. turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu;

3 pav. 2.3 punkte aprašytas manevras

2.4. važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 m; greitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį.

Egzaminuojamasis:

 • 2.4.1. važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
 • 2.4.2. turi važiuoti gyvatėle tarp kūgių, tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
 • 2.4.3. už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų;

4 pav. 2.4 punkte aprašytas manevras

2.5. apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • 2.5.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • 2.5.2. nestabdydamas apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto;
 • 2.5.3. nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje;

5 pav. 2.5 punkte aprašytas manevras

2.6. įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • 2.6.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu;
 • 2.6.2. pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius;
 • 2.6.3. atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą;
 • 2.6.4. stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių;
 • 2.6.5. sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius;

6 pav. 2.6 punkte aprašytas manevras

2.7. važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:

 • 2.7.1. prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
 • 2.7.2. egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
 • 2.7.3. išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį;
 • 2.7.4. važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį;

7 pav. 2.7 punkte aprašytas manevras

2.8. stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius). Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • 2.8.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;