B Kategorija

B kategorija

B kategorijos automobilio didžiausia leidžiama masė neviršija 3.500 kg, o keleivių skaičius (įskaitant vairuotoją) neviršija devynių.

B kategorijos automobilis gali vilkti:

  1. Priekabą, kurios maksimali masė – iki 750 kg.
  2. Priekabą, kurios didžiausia leidžiama masė didesnė nei 750 kg, jei junginio maksimali leidžiama masė neviršija 3.500 kg, o priekabos didžiausia leidžiama masė yra ne didesnė už tuščio velkančiojo automobilio masę.

B kategorijos egzaminams galima pradėti ruoštis, sulaukus septyniolikos, tačiau valstybinius vairavimo egzaminus „Regitroje“ galima laikyti tik po aštuonioliktojo gimtadienio.

 

Vairavimo teorijos kursas VM „VIDRATAS“ mokykloje trunka 2 savaites (10 darbo dienų, kiekvieną dieną). Vairavimo praktikos mokymai pradedami pristačius medicininę pažymą ir susipažinus su teorine medžiaga. Mokymo programos „eksternas“ mokiniai vairuoti aikštelėje ir gatvėse pradeda po to, kai eksternu išlaiko vairavimo teorijos egzaminą VĮ„Regitra“.